LEGISLACIÓ

BASES LEGALS DEL CONCURS

En el marc de la campanya de promoció de l’Andorra Shopping Festival 2018 que se celebra del 1 al 11 de novembre, la societat pública Andorra Turisme, SAU (d’ara endavant, Andorra Turisme), societat constituïda a l'empara de la Llei 13/2007, de 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, S. A., inscrita al Registre de Societats amb el número 12.506, llibre S-170, folis 161-170 el 21 de gener de 2008, amb NRT 707655-R i domicili al carrer Prat de la Creu, 59-65, bloc D, 4t pis, AD500 Andorra la Vella, organitza el sorteig d’un premi de 500€ per gastar en establiments del Principat d’Andorra, durant l’Andorra Shopping Festival 2018, acompanyat d’un personal shopper, i una nit d’hotel per a dues persones, entre tots els participants que es registrin al microsite www.andorrashoppingfestival.visitandorra.com, d’acord amb els termes i les condicions que s’indiquen a continuació.
La participació en el sorteig necessita la recopilació de les dades personals que es consideren imprescindibles i és indispensable haver acceptat expressament aquestes Condicions Generals. Us preguem que les llegiu atentament.

Condicions d'ús

  • Participants: totes les persones majors d’edat que siguin residents a Espanya o França, que no siguin de nacionalitat andorrana ni residents al Principat d’Andorra i que s’inscriguin al microsite www.andorrashoppingfestival.visitandorra.com, facilitant les dades següents: nom, cognoms, adreça electrònica, data de naixement, codi postal i país de residència. S’admetrà un sol participant per adreça de correu electrònic. La participació és gratuïta (a part del cost que implica la connexió a la xarxa per accedir al lloc web).
  • Durada del concurs: s'hi pot participar des del 16/10/2018 fins al 04/11/2018, ambdues dates incloses.
  • Premi*: Entre tots els participants es sortejarà un premi de 500€ per gastar durant l’Andorra Shopping Festival 2018, en establiments del Principat d’Andorra acompanyat d’un personal shopper, i una nit d’hotel 4* en règim AD per a dues persones.* El premi no inclou els desplaçaments.
El premi s’haurà de gaudir entre el 9 i l’11 de novembre 2018, escollint la nit del 9 de novembre o bé la del 10 de novembre. El guanyador podrà gastar els 500€ a qualsevol comerç d’Andorra, inclosos hotels, restaurants, activitats, etc., però sempre acompanyat del personal shopper. El contingut del premi està subjecte a canvis en funció del temps, la disponibilitat dels establiments que participen en el premi o bé per causes alienes a Andorra Turisme. El premi és personal i intransferible, i no es podrà bescanviar per diners en efectiu ni per cap altra cosa.
  • Sorteig: es realitzarà el dia 05/11/2018, a les oficines d'Andorra Turisme, al carrer Prat de la Creu 59-65, escala D, 4t pis, AD500 Andorra la Vella.
  • Guanyadors: el nom, els cognoms i el país de residència del guanyador del sorteig es publicaran al lloc web (www.andorrashoppingfestiva.visitandorra.com) el mateix dia del sorteig. Tanmateix, s'informarà al guanyador de com es lliurarà el premi mitjançant un correu electrònic. Per recollir el premi, el guanyador haurà de presentar el seu document nacional d'identitat o passaport amb l’objectiu d’identificar-lo. El guanyador té l'obligació de proporcionar tota la informació i documentació necessàries en el moment en què Andorra Turisme li demani per comprovar les dades personals que hagi facilitat.
    Des del moment en que rep el correu electrònic comunicant que és el guanyador, aquest darrer disposa d’un termini de 24 hores per acceptar el premi o renunciar-hi. En cas que, en el termini indicat, el guanyador no es manifesti o renunciï al premi, o bé no se’l pugui localitzar perquè la identificació facilitada estigui incompleta o sigui incorrecta, el premi es declararà desert.
  • Publicitat: en acceptar el premi, el guanyador autoritza Andorra Turisme a publicar el seu nom quan faci públic qui és el guanyador del sorteig a la web www.andorrashoppingfestiva.visitandorra.com.
  • Dret d’exclusió i modificació: Andorra Turisme es reserva el dret de no publicar i d’excloure en qualsevol moment de la participació en el sorteig tots els participants que consideri que incompleixen aquestes bases, així com les persones que no puguin participar-hi per motius legals o que contradiguin els bons costums i la imatge d'Andorra. L’exclusió de qualsevol participant suposa la pèrdua de tots els drets derivats de la condició de participant. Andorra Turisme es reserva el dret de modificar o cancel·lar el sorteig per qualsevol motiu que consideri oportú, sense necessitat d'avís previ i sense que això generi cap tipus de dret o indemnització per als participants.
  • Protecció dades personals: Per consultar la nostra política de privacitat respecte a les dades facilitades pels participants, consulta aquí.
Aquestes Condicions generals es regeixen en tots i cadascun dels seus aspectes per la llei andorrana i qualsevol controvèrsia que se’n derivi la resoldran els Tribunals del Principat d'Andorra.